Odstúpenie od zmluvy / vrátenie tovaru

Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy

Obchodné meno: Bežecký klub Dolná Krupá
Adresa: Horný Chríb 383/9, 919 65 Dolná Krupá

IČO: 340 287 22
telefón: 0944 692 719

e-mail: bezeckyklub.dolnakrupa@gmail.com

Týmto oznamujem, že odstupujem od kúpnej zmluvy na tento tovar:

Číslo objednávky*:

Dátum objednania tovaru*:

Dátum prevzatia tovaru*:

Meno / Obchodné meno kupujúceho*:

Adresa kupujúceho*:

Sumu za vrátený tovar / službu si želám vrátiť*:

na bankový účet / IBAN /: SK

 

 

Dátum*:                                    Podpis kupujúceho:

 

*povinný  údaj